Ελληνικα/Greek, Ιστορια/History, Uncategorized

1821: Ο κοινωνικός χαρακτήρας της Επανάστασης

Ήταν η επανάσταση του 1821 μόνο εθνικοαπελευθερωτική ή είχε και μια κοινωνική διάσταση; Γιατί η Εκκλησία την αφόρισε και ποιος ήταν ο ρόλος της μέσα στο φεουδαρχικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;